Over ons

Stichting Buurtsupport is opgericht op 14 juni 1996 en is gevestigd aan de Jacob le Mairestraat 289 in Emmen. Buurtsupport is een Stichting met een ANBI status en kent een bestuur dat toezicht houdt op de uitvoering van het beleid en een Raad van Advies die hierin een adviserende rol heeft. De dagelijkse aansturing van de organisatie vindt plaats door de directeur en het managementteam.

De deelnemers worden dagelijks begeleid door onze ervaren medewerkers. De werkgerelateerde begeleiding wordt door onze coördinatoren uitgevoerd. Onze professioneel opgeleide participatiecoaches (jobcoaches) bieden ondersteuning in de persoonlijke ontwikkeling van onze deelnemers.

Kenmerkend voor Buurtsupport is:

  • De opgebouwde infrastructuur in het werkgebied
  • Kleine overhead, dus weinig beheerkosten per deelnemer
  • Kleinschaligheid, waardoor deelnemers zich thuis voelen in onze organisatie
  • Dorps- en wijkgericht werken, met directe en productieve verbindingen met de dorpen en wijken.

Buurtsupport richt zich zowel op mensen die de mogelijkheid hebben om zich door te ontwikkelen als op mensen die deze mogelijkheid op dit moment nog niet hebben. Buurtsupport is voorstander van een inclusieve maatschappij en kiest derhalve voor een integrale inzet van mensen.