Onze opdrachtgevers

We werken nauw samen met verschillende opdrachtgevers op diverse gebieden. Er bestaat een directe samenwerking met Menso, gemeenten, UWV, zorginstellingen en andere organisaties wat betreft de instroom van deelnemers.

Daarnaast worden ons door diverse organisaties en vanuit het bedrijfsleven opdrachten gegund die ons in staat stellen onze deelnemers te ontwikkelen. Vanaf de start van Buurtsupport is er een nauwe relatie met de de dorps- en wijkverenigingen (EOP's) in de gemeente Emmen. Een ander voorbeeld is de samenwerking in het groen met Staatsbosbeheer en Emco. Daarnaast hebben we een groot scala aan opdrachtgevers die werkzaamheden door Buurtsupport laten uitvoeren, waarbij het VPB in een aantal gevallen een bemiddelende rol vervult.