Hier staan wij voor

Wij baseren onze visie en aanpak op de volgende waarden: kwaliteit, continuïteit en integriteit. U mag ons hierop aanspreken.

Kwaliteit

Wij stellen hoge kwaliteitsnormen aan zowel de begeleiding van de individuele medewerkers als aan de output van onze medewerkers. Transparantie vinden wij daarbij belangrijk: doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

Continuïteit

Continuïteit komt voort uit kwaliteit.Omdat ons werk een hoge kwaliteit heeft, ontstaat een constante stroom van aanvragen van opdrachtgevers. Hierdoor kunnen wij continuïteit bieden qua werkzaamheden voor de medewerkers. Ook leveren wij hierdoor continue een bijdrage aan de leefbaarheid in de dorpen en wijken.

Integriteit

Integriteit heeft enerzijds te maken met respect hebben voor elkaar en vertrouwen geven. Tegelijkertijd gaat het ook om durven controleren en mensen aanspreken op hun gedrag. Vanuit deze basishouding begeleiden wij onze medewerkers en bieden hen mogelijkheden om zich te ontwikkelingen.

 

preload image preload image