Ontwikkeling sociale wijk- en gebiedseconomie

Buurtsupport en RadarAdvies nemen het initiatief tot de ontwikkeling van een sociale wijk- en gebiedseconomie. Hieronder verstaan wij initiatieven die de economische positie en vitaliteit van bewoners en ondernemers in een wijk of gebied versterken.

Duurzame werkgelegenheid

Wij activeren meer dan 60 personen uit de gemeente Emmen door ze te begeleiden naar regulier werk, gesubsidieerd werk, vrijwilligerswerk of een opleiding. Dit doen wij door het creëren van werk in de regio waarbij de focus ligt op werken in het groen, recreatie, zorg, welzijn en veiligheid.

Samenwerking

Voor de drie pilots die wij in 2014 starten zoeken wij samenwerking met lokale partijen. Daarbij denken wij aan ondernemers, dorpsraden, corporaties en instellingen in zorg en welzijn. Bij deze pilots vormt de sociale omgeving het uitgangspunt. Wij richten ons primair op Barger-Compascuum, Erica, KIazienaveen en Zwartemeer.

Maatschappelijk businessplan

Per pilot gaan we de Social Return On Investment meten zodat we kunnen vaststellen wat de kosten en opbrengsten van de pilots zijn. Op basis van reflecties, ervaringen en resultaten van de pilots ontwikkelen wij een maatschappelijk businessplan en delen dit met elkaar en de externe partijen.

Instituut Gak

Het Instituut Gak financiert het onderzoek dat nodig is om de pilots in 2014 te starten. Bij voldoende (lokale) co-financiering wil het Instituut Gak ook financieel bijdragen aan de pilots.

Contact
 

Ziet u kansen en wilt u met ons in gesprek over samenwerking? 

Bel dan met Fred de Leeuw, directeur a.i, M 06 3983 7318 of stuur een mail.

preload image preload image