Wij opereren tussen regelingen en kansen

Als politicus heeft u een zorgplicht richting burgers die niet in staat zijn in hun eigen onderhoud te voorzien. Deze plicht matcht met onze ambitie om kansen te creëren voor mensen die participatie en zorg als indicatie hebben.

Participatiewet

U staat voor de uitdaging om via de nieuwe Participatiewet vorm te geven aan de deelname aan de samenleving van mensen die nu gebruik maken van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong. Wij werken samen met andere partijen aan de pilot 'De Toegang' in Emmen-oost om zo handen en voeten te geven aan deze nieuwe wet. 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De landelijke overheid gaat de komende jaren steeds meer zorgvoorzieningen overhevelen vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de WMO. Dit betekent dat er steeds meer op het bordje van de gemeente komt te liggen. Tegelijkertijd heeft u als politicus te maken met een stijgende lijn in de WMO uitgaven en de noodzaak om te bezuinigen. In het zoeken naar creatieve oplossingen voor deze spagaat zijn wij graag uw gesprekspartner.

Sparringpartner


Zoekt u een sparringpartner voor vraagstukken als de Participatiewet en de WMO?

Bel dan met Fred de Leeuw, directeur a.i. Buurtsupport M 06 39837318 of stuur een mail.
 

 

preload image preload image