Onze visie op sociale activering en leefbaarheid

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt leven vaak in een sociaal isolement doordat zij de aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt. Daarbij is er vaak sprake van multiproblematiek: laaggeletterdheid, verslavingsproblemen, financiële kwesties en psychiatrische stoornissen.

Sociale activering

Wij zien arbeid niet als een doel op zich, maar als een middel om mensen sociaal te activering. Door te werken krijgen mensen een arbeidsritme en ontwikkelen ze zelfrespect en eigen verantwoordelijkheid. Om mensen sociaal te kunnen activeren is het nodig de de bijkomende problematiek aan te pakken. Daarnaast is het volgen van passende opleidingen een belangrijke peiler in het activeringsproces.

Leefbaarheid

Een schone en goed onderhouden openbare ruimte bevordert het leefbaarheids- en veiligheidsgevoel van de bewoners. Daarom zorgen onze medewerkers ervoor dat de wijken en dorpen van de gemeente Emmen schoon, heel en veilig zijn. Om dit te kunnen doen is direct contact met bewoners en hun verenigingen en vertegenwoordigers nodig. Onze conciërges onderhouden hiervoor netwerkcontacten met bewoners, Erkende Overlepartners, scholen, bedrijven en sportverenigingen.

preload image preload image