Inkomensbeheer Particulieren Emmen (IPE)

De stichting Inkomensbeheer Particulieren Emmen (IPE) helpt mensen die moeite hebben hun financiële zaken op orde te houden en daardoor met schuldenproblematiek kampen. IPE is een zelfstandige stichting onder de paraplu van Buurtsupport.

Voor wie?

Inkomensbeheer is bedoeld voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het op orde houden van hun financiën. Het kan zijn dat zij niet zelfredzaam zijn, onvoldoende budgetvaardigheden hebben of dat er crisisinterventie nodig is. 

Back-office

IPE voert het administratieve beheer uit. Dit wil zeggen dat IPE een back-office organisatie is dat de inkomsten en uitgaven van de mensen beheert via een registratiesysteem. IPE werkt volgens de kwaliteitsverordening van de Branchevereniging Professionele Bewindsvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI).

Begeleiders

De begeleiders zijn de linkin pin tussen de particulieren en IPE. Zij melden mensen aan bij de stichting en onderhouden de contacten. Deze begeleiders zijn mensen van bijvoorbeeld woningcorporaties en hulpverlenende organisaties zoals het Leger des Heils, verslavingszorg en maatschappelijk werk. 

Aanmelden?
 

Wilt u een cliënt aanmelden voor inkomensbeheer of zoekt u informatie?

Neem dan contact op met Anita Louwes via 0591 633866, stuur een mail of kijk op de website van IPE.

preload image preload image