Wij onderzoeken mogelijkheden van mensen

Onderzoek is een belangrijke peiler in het sociale activeringsproces. Dit onderzoek vindt plaats gedurende het werk. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van het kennis- en vaardigheidsniveau en de eventuele zorgvraag van de medewerker. 

Observeren

De conciërge observeert de medewerker. Het gaat om de uitvoering van de werkzaamheden,de communicatie met collega's en buurtbewoners en de werknemersvaardigheden. Ook onderzoekt de conciërge de thuissituatie en kijkt of ondersteuning nodig is bij bijvoorbeeld verslavingsproblematiek of schuldsanering.

Vaardigheden ontwikkelen

Tijdens de intake onderzoeken wij wat de mogelijkheden en belemmeringen van de medewerkers zijn. Daarna ontvangt de medewerker een plan op maat dat bestaat uit verschillende stappen. Hierbij ontwikkelen medewerkers hun vaardigheden, leren omgaan met beperkingen en krijgen stabiliteit. Iedereen ontvangt specifieke begeleiding, training en coaching die aansluit bij de persoonlijke mogelijkheden en behoeften.

 

Samenwerkingspartners 
 

Bij het onderzoekstraject werken wij samen met: 

  • welzijnsorganisatie Sedna 
  • UWV Werkbedrijf
  • Drenthe College 
  • Gemeente Emmen
  • lokale organisaties
  • wijk- en dorpsverenigingen (EOP)

 

preload image preload image