Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

Buurtsupport is een ANBI-stichting. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat wij de omzet volledig inzetten voor de ontwikkeling van onze doelgroep en voor nuttige projecten voor de samenleving. U vindt op deze pagina de benodigde informatie vanuit onze publicatieplicht voor de ANBI. 

Contactgegevens

KvK-nummer                  41020623
RSIN / fiscaal nummer 805220227
De contactgegevens vindt u op onze contactpagina

Doelstelling

Stichting Buurtsupport heeft als taak het ondersteunen van de ontwikkeling en uitvoering van buurtbeheer en sport in de gemeente Emmen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Daarenboven heeft zij een taak in het ondersteunen en het bevorderen van de maatschappelijke positie van de deelnemers op het gebied van sociale activering en arbeidstoeleiding.

Meer over onze doelstelling en beleid leest u onder Buurtsupport.

Bestuurderssamenstelling 

 Naam

Functie

 Rol

 Leeftijd

 In functie vanaf

 Dhr. F.W.H. de Leeuw

Directeur 

 Gevolmachtigde

 65

 2017

 Dhr. J. Kuper

Penningmeester 

 Bestuurder

 64

 2017

 Dhr. W.A.M. Selten

 Voorzitter

 Bestuurder

 65

 2012

 Dhr. D. Stegeman

 Bestuurslid

 Bestuurder

 69

 1996

 Dhr. M.J.A. Jansen

 Bestuurslid

 Bestuurder

 47

 2018

Het beloningsbeleid is dat de bestuurders een vrijwilligersvergoeding ontvangen van maximaal € 100,- per maand.

Activiteiten

Buurtsupport is het platform voor sociale activering en leefbaarheid in wijken en dorpen.

Enerzijds houden wij vast aan het adagium dat de diensten die wij aanbieden en laten verrichten een middel zijn, maar dat de eerste bestaansreden van Buurtsupport lig in de activering en re-integratie van mensen naar de samenleving. Wij streven als organisatie inclusiviteit na. Voor ons participeert iedereen naar eigen mogelijkheden en niveau in de maatschappij.

Anderzijds is leefbaarheid de dienst waarmee Buurtsupport een toegevoegde maatschappelijke bijdrage levert. Onder leefbaarheid verstaan wij niet alleen schoon, heel en veilig, maar ook de zorg om mee te kunnen blijven doen in de eigen sociale omgeving.

Over onze activiteiten vindt u meer informatie onder de menu-items gemeenten, particulieren en organisaties.

Financiële verantwoording

 

preload image preload image